Det havererade bilstödet.

I måndags besöktes Autoadapt av Bengt Eliasson, Riksdagsledamot i Socialutskottet och Funktionshinderspolitisk talesman för Liberalerna. Anledningen till besöket var att ge Riksdagsledamoten möjligheten att ytterligare fördjupa sig i problematiken med det nya bilstödet som trädde i kraft 2017.

Autoadapts Vice VD, Peter Wahlsten (höger) visar upp företagets produktionsanläggning för Riksdagsledamot Bengt Eliasson (mitten) och Kommunalråd Lill Jansson (vänster).

Riksdagsledamoten fick även sällskap av Lill Jansson, Kommunalråd i Lerum och Mikael Andersson Ordförande, Branschföreningen Svensk Fordonsanpassning.

– Ett normalår har det beviljats ungefär 1 800 ansökningar om bilstöd. Förra året beviljades det mindre än 60 ansökningar. Men det handlar inte om statistik det handlar om möjligheterna till ett fungerande liv. Bilstödet räddar familjer, det räddar karriärer. Det är oerhört viktigt, inte minst ur ett samhällsperspektiv, konstaterar Riksdagsledamoten Bengt Eliasson, om problematiken med det nya Bilstödet. Förutom just det nya Bilstödet så diskuterades allt från självkörande bilar och krocksäkerhet till det kommunala Mobilitetsstödet kontra Färdtjänst.

– Det var ett givande möte för oss och jag tror Riksdagsledamoten delar min uppfattning. Nu hoppas vi på en snabb lösning på detta akuta problem som rör människors grundläggande rättighet till rörlighet, säger Autoadapt’s grundare och Vice VD, Peter Wahlsten.

Vi på Autoadapt tackar Bengt Eliasson för hans engagemang i frågan.

Autoadapts Produktspecialist Christer Falk visar gästerna flera olika exempel på lösningar och produkter som underlättar för personer med funktionsnedsättning att köra och åka bil.

Men vad handlar det om egentligen?

Sedan det nya bilstödet trädde i kraft har man som Riksdagsledamoten nämner sett en markant nedgång i antal utbetalningar.

Det underliga i det hela är att det fanns politisk enighet kring det nya bilstödet innan det trädde i kraft. Även vi i branschförening för bilanpassning såg förslaget som ett steg i rätt riktning. Men när den nya lagen tolkas av myndigheterna Försäkringskassan och Trafikverket blir någonting väldigt fel. Förenklat kan man säga att kostnadsfördelningen mellan brukare och Försäkringskassan hamnar i högsta grad hos brukaren. Anledningen är att Försäkringskassan och Trafikverket vill att bilen ska vara utrustad att täcka så många behov som möjligt från fabrik. Det rör sig om utrustning som bland annat, automatlåda, elektrisk parkeringsbroms, automatisk bagageluckeöppnare och värmare. Problemet är dock att de bilar som har den här typen av utrustning ligger i ett premiumsegment med prislapp därefter.

Dessutom måste du som brukare köpa din bil innan du kan få beslut om anpassningsbidrag. Kort sagt, även om du har råd med bilen du beviljas stöd till är det inte garanterat att du blir beviljad stöd för den anpassning du behöver. Skulle du vilja ta den risken?

Ytterligare ett problem är trafiksäkerhet. Golvsänkta fordon är en vanligt förekommande lösning i synnerhet för familjer där ett barn sitter i elrullstol. Här blir också kostnadsfördelningen helt omvänd. Golvsänkning godkänns inte längre utan istället måste familjen köpa en mycket större bil, en transportbil. Dessa bilar är inte bara dyra i inköp och drift de lyder inte heller under samma säkerhetskrav som personbilar.